Upoważnienie do odbioru pakietu bez numeru startowego