Regulamin zawodów Łemkowyna Ultra-Trail® 150

 

CHARAKTER ZAWODÓW

 

Zawody Łemkowyna Ultra-Trail® 150 mają charakter biegu górskiego po trasie wyznaczonej szlakiem turystycznym (Główny Szlak Beskidzki). Zawody polegają na przebiegnięciu (przejściu) całej trasy na czas.

 
ORGANIZATOR

 

Organizatorem Zawodów jest FUNDACJA ULTRA, ul. Parkowa 19/14, 38 - 400 Krosno

KRS: 0000592521, NIP: 6842642133, REGON: 363263072

 

TERMIN, MIEJSCE, PROGRAM

 

Zawody odbędą się w terminie 14-15 października 2017 roku.

Biuro zawodów, odprawa, start – Krynica - Zdrój

Meta, zakończenie, dekoracja – Komańcza.

Godzina startu: 14 października, godzina 00:00

Zamknięcie mety: 15 października, godzina 11:00

Szczegółowy harmonogram z godzinami pracy biura, godziną odprawy technicznej i startu zostanie podany w późniejszym terminie.

 

TRASA

 

Zawody odbędą się na trasie wytyczonej Głównym Szlakiem Beskidzkim od Krynicy Zdroju do Komańczy.

Dystans: ok. 150 km

Przewyższenie: +5860m/-5970m

 

PUNKTY KONTROLNE I ODŻYWCZE

 

Na trasie rozstawionych będzie 7 punktów odżywczych, z których 4 będą jednocześnie punktami pomiaru czasu. Na punktach odnotowywany będzie czas przybycia zawodników.

 

- 19,6 km – Ropki Siwejka

płyny (woda, izotonik, cola, gorąca kawa i herbata), jedzenie (owoce, ciastka)

 

- 47,9 km – Bacówka PTTK w Bartnem

płyny (woda, izotonik, cola, gorąca kawa i herbata), jedzenie (owoce, ciastka, gorąca zupa i pieczone ziemniaki), możliwość zagrzania się w budynku

 

- 64,2 km – Przełęcz Hałbowska - wiata

płyny (woda, izotonik, cola, gorąca kawa i herbata), jedzenie (owoce, ciastka, bułki)

 

- 80,9 km – Chyrowa SKI

płyny (woda, izotonik, cola, gorąca kawa i herbata), jedzenie (owoce, ciastka, bułki, gorący posiłek, pieczone ziemniaki) możliwość zagrzania się w budynku, łóżka polowe i koce, punkt medyczny

 

- 102,2 km – Iwonicz – Zdrój

płyny (woda, izotonik, cola, gorąca kawa i herbata), jedzenie (owoce, ciastka, bułki)

 

- 121,2 km – Puławy Górne - stacja Kiczera SKI

płyny (woda, izotonik, cola, gorąca kawa i herbata), jedzenie (owoce, ciastka, bułki, gorący posiłek, pieczone ziemniaki) możliwość zagrzania się w budynku, łóżka polowe i koce, punkt medyczny

 

- 136,3 km - Przybyszów - skrzyżowanie dróg

płyny (woda, izotonik, cola, gorąca kawa i herbata), jedzenie (owoce, ciastka)

 

- 150 km – Komańcza - meta

płyny (woda, izotonik, cola, gorąca kawa i herbata), gorący posiłek regeneracyjny, nocleg w warunkach turystycznych

Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do punktów kontrolnych „lotnych”, które mogą przemieszczać się po całej trasie.

 

LIMITY

 

 

Na całej trasie obowiązuje limit 35 godzin.

Limity czasowe obowiązujące na trasie:

 

Łemkowyna Ultra-Trail® 150

KM

LIMIT

POMIAR   CZASU

JEDZENIE

NAPOJE

Krynica Zdrój - START

0,0

piątek, 24:00

OK

X

X

Ropki Siwejka

19,6

sobota, 5:00

OK

X

OK

Bartne Bacówka

47,9

sobota,11:10

OK

OK

OK

Przełęcz Hałbowska - wiata

64,2

sobota, 15:10

X

OK

OK

Chyrowa SKI

80,9

sobota, 19:00

OK

OK

OK

Iwonicz Zdrój - restauracja

102,2

niedziela, 00:30

OK

OK

OK

Puławy Górne - Kiczera SKI

121,2

niedziela, 04:40

OK

OK

OK

Przybyszów - skrzyżowanie dróg

136,3

niedziela, 08:00

X

OK

OK

Komańcza - META

150

niedziela, 11:00

OK

OK

OK

 Limit uczestników wynosi 500 osób.

 Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do dodania 10 osób z puli organizatora.

 

UCZESTNICTWO

 

Aby wziąć udział w Zawodach Łemkowyna Ultra Trail 150 należy być w dobrej kondycji fizycznej, bardzo dobrym stanie zdrowia (bez przeciwskazań do uprawianie górskich biegów na dystansach ultra) oraz posiadać niezbędne doświadczenie w biegach górskich.

Formalnymi warunkami uczestnictwa są:

- zdobycie minimum 3 punktów kwalifikacyjnych UTMB (6 punktów wg nowego systemu ITRA) podczas maksymalnie dwóch biegów w latach  2015, 2016 lub 2017 – do dnia rejestracji (lista biegów punktowanych przez UTMB w zakładce Zgłoszenia). Organizator może ponadto dopuścić do startu osoby, które nie zdobędą wymaganych punktów UTMB, lecz wykażą się startami i wynikami świadczącymi o posiadaniu wystarczającego doświadczenia. Każdy wykaz będzie indywidualnie oceniony przez Sędziów ŁUT, od werdyktu Sędziów nie przysługuje odwołanie.

- zaakceptowanie Regulaminu i rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego 

- ukończone 18 lat najpóźniej w dniu 13 października 2016 roku

- wniesienie opłaty startowej w ciągu 7 dni od daty rejestracji

- osobiste odebranie pakietu startowego w Biurze Zawodów w wyznaczonych godzinach

- podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność

- stawienie się punktualnie na starcie

- pozytywne przejście weryfikacji obowiązkowego wyposażenia podczas odbioru pakietu startowego

 

 ZASADY RYWALIZACJI

 

Uczestnicy pokonują całą trasę wyłącznie pieszo.

Uczestnicy poruszają się wyłącznie po wyznaczonej trasie, z numerem startowym przymocowanym w widocznym miejscu, z przodu ciała.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Magurskiego Parku Narodowego oraz ogólnych zasad poruszania się na terenie parków narodowych w Polsce, a także przepisów obowiązujących na terenie lasów.
Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie .
Niestosowanie się do któregokolwiek z punktów Regulaminu może grozić dyskwalifikacją uczestnika.
Zawodnicy będą klasyfikowani w kategorii damskiej i męskiej. Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody.

Obowiązuje zakaz zającowania, towarzyszenia osób trzecich na trasie. Zorganizowana pomoc dopuszczalna jest wyłącznie w promieniu 100m od oficjalnych punktów odżywczych organizatora.

 

 BEZPIECZEŃSTWO, WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.

Przystępując do Zawodów każdy Uczestnik deklaruje, iż jego stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w tego rodzaju aktywności fizycznej.

Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu dróg asfaltowych i torów, podczas poruszania się drogami asfaltowymi oraz do bezwzględnego podporządkowania się oznaczeniom ostrzegawczym Organizatora i poleceniom Policji oraz służby porządkowej Organizatora. Przy poruszaniu się drogami publicznymi zawodnicy zobowiązują się do poruszania się chodnikiem, a w drugiej kolejności lewym poboczem. Jeśli nie ma takiej możliwości należy poruszać się lewą stroną drogi i ustępować pojazdom poruszającym się po drodze.

Ze względów bezpieczeństwa, podczas rywalizacji, każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania wyposażenia obowiązkowego w postaci:

 

plecak/nerka

pojemnik na wodę o pojemności min. 1 litra (bidon/bukłak/butelka itp.)

kubek na wodę lub odkręcany bidon do nabierania napojów na punktach - min. 120ml (może być bidon j.w.)

latarka czołowa z naładowanymi bateriami

zapasowa latarka z naładowanymi bateriami

folia NRC - minimalny rozmiar 140x200cm

gwizdek (może być wbudowany w plecak)

bandaż elastyczny + opatrunek jałowy

ważny dowód osobisty lub paszport

gotówka - minimum 50zł

naładowany telefon komórkowy, z aktywnym roamingiem,   koniecznie wpisany numer alarmowy do Organizatora oraz numer GOPR

mapy trasy (dostarczone przez organizatora)

numer startowy - w widocznym miejscu - na całej trasie

rękawiczki - pełne

czapka/buff

długie spodnie lub legginsy (akceptowane 3/4 wraz z   długimi skarpetami - ważne, aby cała noga była przykryta)

bluza z długim rękawem

kurtka przeciwdeszczowa   z kapturem

buty odpowiednie do biegów górskich

tylne oświetlenie w kolorze czerwonym

 

 Wyposażenie obowiązkowe należy mieć ze sobą podczas odbioru pakietu startowego. Brak któregokolwiek z elementów wyposażenia obowiązkowego będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika (nie dotyczy gotówki, która może zostać wydana na trasie). Od zmroku do świtu, oświetlenie w kolorze czerwonym musi być włączone i umieszczone w widocznym miejscu z tyłu ciała lub na plecaku.

 

REZYGNACJA, KONTUZJE

 

W przypadku ewentualnej chęci rezygnacji na trasie Zawodów, uczestnik powinien, w miarę możliwości, zrobić to w jednym z Punktów Kontrolnych, informując o tym fakcie obsługę Punktu. W przypadku braku takiej możliwości niezbędne jest telefoniczne poinformowanie Organizatora o rezygnacji pod numerem wskazanym w pakiecie startowym jako telefon alarmowy. Nie licząc sytuacji wymagających interwencji medycznej, Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z punktów kontrolnych. Z punktu 1 (Ropki) transport do Krynicy Zdroju, z punktu 2 (Bartne) transport do Krynicy Zdroju lub Komańczy, pozostałe punkty transport do Komańczy.

Jeśli uczestnik wymaga interwencji służb medycznych lub ratunkowych, powinien w miarę możliwości powiadomić o tym Organizatora na jednym z punktów kontrolnych lub telefonicznie – dzwoniąc pod numer alarmowy.

Każdy uczestnik, widząc innego uczestnika, który potrzebuje pomocy, zobowiązany jest udzielić mu pomocy w możliwym wymiarze oraz powiadomić telefonicznie (numer alarmowy) Organizatora o miejscu zdarzenia, rodzaju kontuzji oraz numerze zawodnika.

W przypadku rezygnacji zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru pozostawionego depozytu na mecie zawodów. Na mailową prośbę uczestnika istnieje możliwość wysłania nieodebranego depozytu - na koszt odbiorcy.

OPŁATA STARTOWA

 

Uczestnicy opłacają opłatę startową w wysokości:

 

Terminy

ŁUT 150

do 28 lutego

260 PLN

1 marca - 30 czerwca

280 PLN

1 lipca - 10 września

300 PLN

 

Za datę płatności uznaje się dzień, w którym na rachunku Organizatora zaksięgowana zostanie pełna kwota.

Dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Fundacja Ultra, ul. Parkowa 19 /14, 38 - 400 Krosno

Numer konta: 19 1140 2004 0000 3002 7600 4791

Bank: mbank S.A.

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko, dystans (ŁUT 150 / ŁUT 80 / ŁUT 70 / Łemko Maraton / Łemko Trail), np. "Jan Kowalski, ŁUT 150"

 

Nie ma możliwości przekazania pakietu startowego innej osobie. Przepisywanie się pomiędzy trasami będzie możliwe do 10 września (z dłuższej trasy na krótszą bez zwrotu nadpłaty, z krótszej na dłuższą za dopłatą) i tylko w ramach dostępnych miejsc na danej trasie). Ponadto, w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach wpisowe będzie zwracane przelewem na konto wg poniższego schematu:

 

Rezygnacja w dniach:

Zwrot wpłaconej kwoty w wysokości:

do 28 lutego

80%

1 marca - 30 czerwca

60%

1 lipca - 10 września

40%

po 10 września

0%

 

TRANSPORT PO BIEGU

Bilety na transport na start oraz po biegu będą dostępne od 12 grudnia tutaj:

http://sklep.ultralemkowyna.pl/34-bilety

 

BIURO ZAWODÓW, ZAKWATEROWANIE

 

Miejsce bazy i Biura Zawodów podamy do informacji wkrótce.

Organizator zapewnia nieodpłatne noclegi w noc z soboty na niedzielę  (14/15 października) w Komańczy w warunkach turystycznych (własna karimata i śpiwór).

 

ŚWIADCZENIA

 

Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:

- ubezpieczenie NNW

- bufety na trasie wg rozpiski zamieszczonej w regulaminie

- posiłek regeneracyjny na mecie

- obsługa sędziowska, elektroniczny pomiar czasu

- numer startowy

- pamiątkowy medal oraz niespodzianka dla każdego, kto ukończy Zawody

- nagrody dla najlepszych zawodników

- mapa z zaznaczoną trasą Zawodów

- zabezpieczenie medyczne oraz GOPR na trasie

- 1 nocleg w warunkach turystycznych

- bilet wstępu do Magurskiego Parku Narodowego

- torba ok. 10 l i jej transport na przepak w Chyrowej

- worek ok. 60l i jego transport na metę w Komańczy

 

OCHRONA WIZERUNKU, DANE OSOBOWE

 

Uczestnicy Zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów.

Uczestnicy Zawodów wyrażają też zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie

niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Zawodów.

 

 EWENTUALNE ZMIANY REGULAMINU

Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Zawodów – www.ultralemkowyna.pl

Uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się ze zmianami.Aktualności Info Regulamin Zgłoszenia Wyniki Galeria Partnerzy Organizatorzy Wolonta. Sklep

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie
1. W związku z udostępnianiem zawartości sklepu internetowego przyjazne-ukulele.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu internetowego przyjazne-ukulele.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach sklepu internetowego przyjazne-ukulele.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

"funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

"reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w sklepie internetowym przyjazne-ukulele.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu internetowego przyjazne-ukulele.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Firefox

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Internet Explorer

Przeglądarka Safari